a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


popis

Toto je starší verze dokumentu!


Popis programu

Hlavní menu

Filtr nastaví parametry filtru po potvrzení spustí hledání
Vyhledání provede nové vyhledání podle posledního nastaveného filtru
Mapa mapa z www.mapy.cz, Google atd…
Poslední keše rychlý přístup k 9 posledně prohlíženým keším
Poslední keš ještě rychlejší přístup na posledně prohlíženou keš, název a ikona se mění
GPS sledování GPS
Ad-hoc waypointysem si můžete uložit libovolné body bez vazby na keš, funguje pro ně navigace i mapa
Nastavení nastavení parametrů
Export FieldNotesUloží záznamy připojené ke keším ve formátu Field Notes, který jde nahrát na web www.geocaching.com
Export GPXUloží keše z aktálního výběru do GPX, který lze použít v jiném programu či zařízení
Správa stopUmožní exportovat, mazat a zakládat záznamy prošlé trasy, jejich počet není omezen
ImportNačte data ze souboru ve formátu Pocket Query GPX
Kódy, šifryJednoduchá udělátka pro luštění
Konec

Stavová řádka

Stavová řádka se zobrazuje v horní části obrazovky (je možno ji v nastavení vypnout) a zobrazuje:

 • Počet akutálně načtených keší
 • Počet všech keší v databázi
 • Počet evidovaných nalezených keší
 • V mapě název a vzdálenost k cíli navigace (keš, waypoint)

Přehled keší

Název keše je barevně odlišený podle jejího stavu a vztahu k uživateli

Nenalezená keš
Nalezená keš
Vlastní keš
Dočasně mimo provoz
Archivovaná keš

Přehled keší

Detail keše

Detail keše obsahuje několik obrazovek, mezi nimiž lze přepínat pomocí menu Akce.

Základní informace Listing Waypointy Logy Navigace Mapa

Listing se zobrazuje ve víceméně původní podobě se vším formátováním. Pokud je k dispozici připojení k internetu program stahuje obrázky a ukládá je do offline složky určené v nastavení (stejné místo jako pro mapy). Načtené obrázky se zobrazí až po novém načtení listingu.

Známý problém: pokud z listingu přejdete na nějaký odkaz, načte se nová stránka, ale není již cesta zpět. Je nutné zvolit jinou keš, po návratu k té původní se listing načte znova.

Struktura složek s obrázky je shodná se strukturou, kterou používá GeoGet. Můžete tedy hromadně nahrát obrázky z PC ze složky .\offline\inc v datovém adresáři GeoGetu do složky pro mapy a obrázky v PDA. To téže složky je možné nahrát i offline listingy generované GeoGetem, pokud je PocketDrake najde, zobrazi v menu Akce tlačítko pro jejich otevření.

Pokud se nechcete zbytečně trápit, použijte PocketDrakeSync, který udělá veškerou špinavou práci automaticky.

Poznámka se automaticky ukládá při změně obrazovky nebo vrácení do hlavního menu.

Nález slouží k zapsání nalezené keše (nebo i DNF, poznámky atd…), ukládá se krátká poznámka, datum a čas zápisu (možno upravit). Tyto záznamy se později použijí pro export Field Notes.

Waypointy, Logy zobrazení seznamu připojených waypontů resp. logů

Kompas zobrazí obrazovku kompasu, zachovává poslední cíl, na který se naviguje

Mapa přepne do zobrazení mapy

Tagy mají stejný význam a použití jako v GeoGetu. Ke keši si můžete připojit libovolné značky a pak podle nich keše hledat. Tagy lze využít např. na označení zajímavých keší, které chcete navštívit, poznamenání, že se podařilo FTF, jsou zde uloženy atributy a další informace. Pokud chcete přidat nový tag, vyberte kategorii ze seznamu případně napište název nové a totéž udělejte pro hodnotu.

Listing GeoGet - pokud si z GeoGetu překopírujete offline listingy, tímto tlačítkem je můžete přímo zobrazit

Přílohy GeoGet - pokud si z GeoGetu překopírujete přílohy ke keším, tímto tlačítkem můžete zobrazit jejich seznam a z něj je i otevřít, pokud máte v PDA vhodný program, více v kapitole Přílohy GeoGet

Otevřít na webu otevře stránku keše na internetu, konkrétně URL http://coord.info/<kód keše>

Aktualizace z webu stáhne z internetu GPX keše a aktualizuje databázi PocketDrake. Je třeba být Premium Member, jinak stažení není možné.

Nastavit ref.bod uloží souřadnice keše do filtru jako referenční bod, vyhledávání pak bude vztaženo k této keši.

Vymazat

Mapa

Mapy se ukládají do složky určené v nastavení. Doporučuji dát je na paměťovou kartu, může jich být opravdu hodně.

Pro přenos map z PC do PDA-telefonu je nejlepší použít GeoGet a plugin PocketDrakeSync. V jeho dokumentaci najdete vše potřebné.

Od verze 1.3.0 nabízí mapa pokročilé funkce:

 • v případě chybějící kachle vyhledat náhradu v rámci shodného mapového zdroje (lze vypnout/zapnout v nastavení mapy, zaškrtávátko Rozšířené vykreslování)
 • rozšířené zoomování - chybějící měřítko se dopočítá z vhodného existujícího; tato funkce je použitelná až po registraci, bez ní lze zoomovat, ale mapový podklad se nezobrazí

Pro technické typy tu máme detailní informace o uložení a fungování map.

Kompas naviguje na nastavený cíl, pro lepší orientaci je zobrazen i směr pochodu z GPS a pozice slunce. Při přiblížení k cíli se volitelně přepne na miniaturní slepou mapu (radar), kde je zobrazena prošlá trasa a pozice cíle.

Pokud chceme navigovat na souřadnice keše, ťukneme na kompas na hlavní obrazovce detailu keše.

Pokud chceme navigovat na waypoint, vybereme ho ze seznamu a opět ťukneme na kompas.

Cíl navigace se pamatuje, dokud se pohybujeme v detailu keše, při vyskočení do základního menu a výběru nové keše se nastaví nový cíl na souřadnice právě zobrazené keše.

Řešení vzorců

Verze 1.3.0 přináší pro registrované uživatele funkce na řešení vzorců u multikeší a mysterek (případně kdekoli jinde).

Export Field Notes

Field Notes je jednoduchý textový soubor s poznámkami z „bojiště“, který je možné nahrát na web geocaching.com a použít ho pro zápis logů.

Stránka pro nahrání: http://www.geocaching.com/my/uploadfieldnotes.aspx

Při exportu si můžete zvolit, od jakého data se mají záznamy brát, standardně je nastaven týden zpět. Do FieldNotes je třeba ukládat čas v UTC (základní světový čas), pro převod se používá nastavená časová zóna v systému.

Je možnost nastavit formát poznámky pomocí jednoduché šablony, která umožňuje použít tři zástupné značky:

[T] čas nálezu, zapíše se tak, jak byl zadán
[N] pořadové číslo nálezu (všechny nalezené keše musejí být v databázi)
[L] text logu

Příklad:

Šablona Výstup
[T] #[N]
[L]
10:55 #536
Díky za bod
[T] [L]
TNLN
10:55 Díky za bod
TNLN

Správa stop

PocketDrake ukládá prošlou trasu 1) do databáze $pocketdrake.db3 uložené v datové složce. Správce stop dovoluje uložené záznamy upravit, vymazat nebo exportovat do zvolené složky ve vybraném formátu. Název souboru se automaticky tvoří z názvu stopy, pokud název nebyl zadaný, pak se vytvoří podle šablony track_<datum rrrrmmdd>_<čas hhmmss>.

Export a mazání pracuje se stopami označenými pomocí zaškrtávátka vlevo. Pokud vymažete poslední stopu, dojde zároveň k vymazání statistiky výletu a ihned se automaticky založí nová stopa pro další záznam. Při výmazu starších stop není statistika výletu nijak ovlivněná.

Tlačítkem nový výlet se vymaže statistika a založí se nová stopa, do které se bude ukládat další záznam.

Při vypnutí PocketDrake a novém spuštění programu se pokračuje v záznamu poslední stopy. Z uložených dat se obnoví i statistika výletu a záznam stopy v mapě. Stopa je uložená v oddělené databázi, nakopírování databáze z GeoGetu ji nijak neovlivní.

Možné formáty exportu jsou

 • GPX
 • KML (Google Earth)
 • PLT (Ozi Explorer)

Pokud potřebujete jiný formát, zkuste http://www.gpsbabel.org nebo online verzi http://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel

Export GPX

Ukládá keše podle právě nastaveného filtru do PocketQuery GPX souboru.

Import GPX

Importuje standardní GPX generované jako PocketQuery ze stránek www.geocaching.com resp. programy pro správu keší (GeoGet, Skrýšotlač, …). Zpracovává pouze standardní data podle specifikace GPX od Groundspeaku, další speciální rozšíření (např. z GeoGetu) ignoruje.

Zamknout

Vypne displej, ale nechá aplikaci běžet. Vhodné, pokud chcete zaznamenávat trasu a zároveň šetřit baterii a nechat PDA v kapse bez rizika nechtěného provedení nějaké funkce.

Funkce na některých přístrojích nemusí fungovat správně.

Kódy, šifry

Jednoduchý nástroj pro běžné šifry. Překládá text z horního pole, směr překladu se určuje automaticky podle charakteru vloženého textu.

 • ROT13 - klasická šifra pro hinty
 • Morse - morseovka
 • Inv.Morse - morseovka s prohozenými tečkami a čárkami
 • MCLVII - římská čísla
 • NumForm - převod číselných soustav, umí dvojkovou, desítkovou osmičkovou a šestnáctkovou
1)
pokud je to v nastavení GPS povoleno
popis.1325846560.txt.gz · Poslední úprava: 2013/12/08 20:28 (upraveno mimo DokuWiki)