a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


spolupracepc

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

spolupracepc [2012/01/26 22:21]
subi
spolupracepc [2013/12/08 20:35]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== a:DrakeSync ====== 
-{{ :​spolupracespc:​screenshot.jpg}} 
-Plugin programu [[http://​geoget.ararat.cz|GeoGet]] pro synchronizaci dat s **[[http://​adrake.cz|a:​Drake]]** - aplikací pro zařízení se systémem Android, určené k provozování Geocachingu v terénu. ​ 
- 
-  * obousměrná synchronizace databází s programem [[http://​geoget.ararat.cz|GeoGet]] 
-  * zálohování databáze a:Drake v PC 
-  * podpora připojení přes Externí disk, FTP nebo OffLine režim 
-  * generování FieldNotes a upload na www.geocaching.com 
-  * generování a přenos '​Stop'​ z a:Drake do PC 
-  * jednoduchá správa Stopy (zaznamenané trasy) a její náhled pomocí kml aplikace, např. [[http://​www.google.com/​earth/​index.html|GoogleEarth]] ​ 
-  * správce pro přípravu offline map z programu [[http://​geokuk.ic.cz|GeoKuk]],​ [[http://​mobac.dnsalias.org|Mobile Atlas Creator]], [[http://​www.the-thorns.org.uk/​mapping/​|MAPC2MAPC]] 
- 
-===== Download ===== 
-  * Popis pluginu a aktuální verzi ke stažení naleznete na domovských stránkách projektu [[http://​geoget.ararat.cz/​doku.php/​user:​skript:​adrakesync|GeoGet]] ​ 
- 
-===== Popis ===== 
-  * **Aktualizace změn provedených v databázi a:Drake zpět do GeoGetu** 
-        * Přenese se vybraná databáze do datového adresáře GeoGetu a nastaví se jako aktivní. 
-        * Vyfiltrují se pouze keše u kterých došlo ke změně po nastaveném datumu a vyexportují se do souboru gpx. 
-        * Přepne se na původní databázi a z uloženého gpx souboru se naimportují data. 
-        * Po ukončení pluginu je možnost zobrazit keše, u kterých došlo k aktualizaci. ​ 
-        * **//​Pozn://​** pokud smažete v a:Drake waypoint nebo celou cache, v databázi GeoGetu se nesmaže. Takovéto zásahy je tedy lepší provádět přímo v GeoGetu. 
- 
-  * **Možnost zálohování databáze a:Drake v PC** 
-        * V datovém adresáři GeoGetu zůstane zachována (pokud je volba zaškrtnuta) přenesená databáze z a:Drake pod stejným názvem jako byl v PDA, pouze s předponou "​AD_"​. 
-        * Je možné s ní běžným způsobem v programu GeoGet pracovat. 
-        *  
-  * **Podpora několika způsobů připojení Android telefonu k PC** 
-        * Vložení SD karty z telefonu do čtečky v PC. 
-        * Připojení telefonu pomocí USB kabelu v režimu diskové jednotky. 
-        * Připojení telefonu přes FTP (vyžaduje instalaci vhodného FTP serveru do telefonu). 
- 
-  * **Generování FieldNotes z databáze GeoGetu** 
-        * Je možné povolit generování FieldNotes i přímo z aktualizované databáze GeoGetu. ​ 
-        * FN se vygenerují od zadaného datumu a času  
-        * Pro generování FN je použita stejná maska, kterou máte přímo v nastavení vlastního PocketDrake ​ 
-        * Po ukončení pluginu je možnost zobrazit keše, u kterých byla vygenerována FN.  
-        * Nastavení cílového adresáře pro FieldNotes se provádí v menu GeoGetu [Pluginy/​Správce pluginů] a je stejný s adresářem pro přenos FN z PDA. 
- 
-  * **Přenos FieldNotes a Stop z a:Drake do PC** 
-        * Vyexportované FieldNotes a Tracks programem PocketDrake budou přeneseny do složek v PC. 
-        * Je možné ještě před přenosem vynutit automatické vyexportování FN nebo Stopy přímo z programu PocketDrake ​ 
-        * Nastavení cílových adresářů se provádí v menu GeoGetu [Pluginy/​Správce pluginů]. 
- 
-  * **Upload FieldNotes na server geocaching.com** 
-        * Musíte mít správně nainstalován,​ nastaven a zprovozněn [[http://​geoget.ararat.cz/​doku.php/​user:​skript:​geojarry|GeoJarry]] - vyzkoušejte jeho funkčnost alespoň na nějakém pluginu, který je součástí distribuce GeoJarryho (např. GeoJarry-Download listing). 
-        * Můžete si vybrat zdrojový soubor FieldNotes buď přímo exportovaný z Programu PocketDrake a přenesený do PC nebo generovaný z databáze GeoGetu. ​ 
-        * Po uploadu FieldNotes na server se otevře okno prohlížeče se stránkou seznamu nahraných FieldNotes a můžete provést jejich editaci a odeslání jako log. 
-        * Server akceptuje pouze FieldNotes starší než je časová značka posledního minule uploadovaného FieldNote, čili klidně můžete uploadovat to samé znovu a nedojde k duplikaci \\ __Pozor:__ to neplatí pokud na serveru fieldnotes smažete pomocí tlačítka "Clear All Field Notes",​ pak se časová značka vynuluje a dojde k uploadu všech fieldnotes obsažených v souboru znovu. Pro mazání tedy raději použijte zaškrtávátka a tlačítko "Bulk Delete"​. 
- 
-  * **Přenos databáze GeoGetu do a:Drake** 
-        * Nejprve se zkontroluje zda byla provedena aktualizace databáze GG z PDA. Pokud je aktualizace starší než 1h, zobrazí se upozornění aby nedošlo k nechtěnému přepsání aktuálních informací (poznámky, WP, atp.) v databázi PDA. 
-        * Připraví se pracovní databáze, která je dle nastavení buď kopií aktivní databáze nebo jsou do ní naimportovány pouze body z aktuálního seznamu. ​ 
-        * Pracovní databáze se nakopíruje do a:Drake. 
-        * Můžete si zvolit název cílové databáze - pro podporu více databází, mezi kterými pak můžete v PDA přepínat (přejmenováním) ​ 
- 
-  * **Synchronizace offline obrázků listingů mezi programem GeoGet a a:Drake** 
-        * Kopírování probíhá na základě časové značky jednotlivých souborů. Přenos probíhá oběma směry, tedy v PC i v PDA by se měly udržovat všechny obrázky. Stáhnete-li si tedy nějaké obrázky pri lovech v terénu, přenesou se vám do PC také. To platí pro režim ActiveSync. V režimu Externího disku se pouze kopírují z PC do PDA. 
-        * Při větším množství souborů je tato operace časově náročnější! ​ 
- 
-  * **Správce profilů** 
-        * Máte k dispozici jednoduchého správce profilů, pomocí kterého si můžete vytvořit šablony nastavení nejčastěji používaných funkcí 
-        * Je možné profily zakládat, mazat nebo upravovat stávající 
-        * Je možné vyvolat default hodnoty všech voleb  
- 
-  * **Správce map** 
-        * Je k dispozici jednoduchý správce map.  
-        * Seznam map se automaticky načítá z konfiguračních souborů map-config.xml,​ které se nacházejí v instalační a datové složce PocketDrake. Pro správnou funkci je nutné provést alespoň jednou připojení přes ActiveSync a načtení konfigurace tlačítkem "​Načíst nastavení"​ v hlavním okně u volby ActiveSync. ​ 
-        * Vytváří oba podporované formáty map, tedy OSMTracker i BigPlanet, RMaps (SQLite). 
-        * Při tvorbě map se pracuje přímo s datovou složkou PD, tedy musí být k PC připojena přes čtečku karet nebo jako externí disk přes USB kabel. Vytvářet mapy je tedy možné pouze v režimu připojení "​Externí disk"​.  ​ 
-        * Po otevření správce map proveďte načtení seznamu map pomocí tlačítka "​Obnovit"​ - načte se konfigurace ze všech map-config.xml souborů. ​ 
-        * Následně vyberte mapu a typ mapy, do které chcecte importovat nové mapové kachle, případně vyberte i zdrojový adresář map a stiskněte příslušné tlačítko pro import. ​ 
-        * Pro import je možné vybrat ze tří zdrojů - z programu GeoKuk, MobileAtlasCreator a nebo MAPC2PAPC. V případě programu GeoKuk je možné označit několik typů mapových kachlí současně a importovány pak budou pouze označené typy kachlí. ​ 
-        * Zdrojové mapy z MobAtlCr musí být vždy ve formátu OSMTracker. Cílový formát je možné zvolit dle vybrané mapy, o převod ze souborového systému do databáze se postará PDS. 
- 
-  * ** ** 
-        * **[[http://​geokuk.ic.cz|GeoKuk]]** (www.mapy.cz) ​ 
-        * Nainstalujte program GeoKuk ​ 
-        * V menu programu GeoGet [Pluginy/​Správce pluginů/​aDrakeSync/​GeoKukPath] je možnost upravit nastavení cesty k mapovým kachlím programu GeoKuk. Standardně je nastaven tag: <​auto>​ a plugin si cestu zjišťuje sám z registru PC. V případě komplikací s automatickou cestou, je možné cestu zadat běžným způsobem (default='​C:​\Users\-NameOfUser-\geokuk\prchave\kachle',​ kde -NameOfUser- je název vašeho profilu v PC). 
-        * V ADS, ve správci map označte požadovanou mapu (pouze Mapy CZ), do které se bude importovat, označte typy mapových kachlí (base, turist,..) a stiskněte tlačítko "​GeoKuk"​. 
- 
-  * ** ** 
-        * **[[http://​mobac.dnsalias.org|Mobile Atlas Creator]]** ​ 
-        * V Mobile Atlas Creatoru nastavte [Atlas settings/​Format] na "​OSMTracker tile storage"​ 
-        * Nechte vytvořit atlas map 
-        * V ADS, ve správci map vyberte složku s vytvořeným atlasem. Označte požadovanou mapu, do které se bude importovat a stiskněte tlačítko "​MobAtlCr"​. 
- 
-  * ** ** 
-        * **[[http://​www.the-thorns.org.uk/​mapping/​|MAPC2MAPC]]** ​ (např. z map OziExploreru) ​ 
-        * V programu OziExplorer otevřte požadovanou mapu. 
-        * Vyexportujte ji pomocí "​File/​Save Map to Image File/Color Image"​. Zadejte název souboru, jakou část mapy má exportovat a zvolte typ .bmp 
-        * Ukončete OziExplorer a spusťte [[http://​www.the-thorns.org.uk/​mapping/​|MAPC2MAPC]] ​ 
-        * Otevřte uloženou mapu pomocí "​File/​Calibration"​ 
-        * Zvolte "​File/​Write Mobile Atlas" a v dialog. okně vyberte "​OSMTracker",​ zvolte požadovaný zoom (pro CZ Topo mapy je vhodné 16, případně pak i 17 a 18) - Pozor! Operace je značně náročná na paměť PC, budete potřebovat min. 2G RAM a víc! 
-        * Po zobrazení vytvořených kachlí stiskněte tlačítko OK nahoře uprostřed. Žádné nemusíte odmazávat, o to se následně postará plugin ADS. 
-        * V ADS, ve správci map vyberte složku s vytvořeným atlasem (\*_atlas) nebo můžete vybrat i nadřazenou složku (\složka\*_atlas),​ ve které se nacházejí složky atlasů, pak naimportuje všechny atlasy z této složky. Označte požadovanou mapu, do které se bude importovat a stiskněte tlačítko "​MAPC2MAPC"​. 
-        * Plugim ADS automaticky vynechá všechny okrajové bílé kachle a v případě překryvu mapových kachlí ze dvou sousedících mapových čtverců, vybere ty, které obsahují větší část mapy (většinou celou). ​ 
-        * Když nejdou v MAPC2MAPC otevřít nějaké .map soubory, jde je úspěšně převést pomocí [[http://​members.shaw.ca/​davepatton/​drgmapcal/​|DRGMapCal]] do formátu .jpr a poté už jde mapa krásně rozřezat... ​ 
-        * Za postup a doladění děkuji [[http://​www.geocaching.cz/​profile.php?​lookup=24914|lentomovi]] ​ 
- 
-{{ :​spolupracespc:​screenshot_googleearth.jpg}} 
-  * **Správce stopy** 
-        * Je k dispozici pokročilý správce zaznamenaných stop (tras). Stopy z a:Drake jednoduše načtete, provedete potřebné úpravy a můžete je opět jednoduše přenést zpět pro použití v a:Drake. 
-        * Stopy je možné přejmenovávat,​ dělit, spojovat, mazat, exportovat a zobrazit náhled pomocí aplikace asociované na kml soubory - např. [[http://​www.google.com/​earth/​index.html|GoogleEarth]]. 
-        * Je možné zobrazit statistiku výletu pro jednu stopu nebo pro několik stop dohromady. ​ 
-        * Všechny operace (mimo přejmenování) je možné provádět na jednu stopu nebo několik označených stop současně. Je tak možný náhled na několik stop najednou, případně spojovat a dělit stopy hromadně, atp.  
- 
-^           ​Použité zkratky na této stránce ​     ^^ 
-|GG  |program GeoGet ​                | 
-|GQ  |program GeoQuack ​              | 
-|GQS |tento plugin GeoQuackSync ​     | 
-|FN  |FieldNotes - poznámky z terénu | 
-|PDA |PDA, MDA, atp. s OS Android ​   | 
- 
  
spolupracepc.txt · Poslední úprava: 2013/12/08 20:35 (upraveno mimo DokuWiki)