a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


user:manual:map

Mapa

Mapa

Ve standardní instalaci jsou připravené mapy:

 • Open Street Maps (OSM)
 • Google Maps

Od verze 3.00 je možné používat i vektorové mapy.

Definice zdrojů map je uložená v souboru map-config.xml. Pro jeho úpravy je v nastavení možnost spustit editor map. Zkušenější uživatelé si mohou tento soubor podle dokumentace a vzorových bloků upravit i ručně. Při troše snahy je možné přidat i řadu dalších mapových podkladů.

Principy fungování map a popis jejich nastavení jsou v samostatné kapitole o mapách.

Mapové podklady se stahují automaticky a zároveň se ukládají do databáze pro pozdější použití. Díky tomu je možné mapy připravit předem a v terénu tak nebýt závislý na připojení.

Mapu je možné zobrazit buď samostatně nebo v rámci detailu keše. Mapa je identická, pouze v druhém případě je v dolní části navíc přepínač obrazovek.

Obrazovka mapy obsahuje (shora)

 • informační řádek s názvem a vzdáleností cíle, pokud cíl není nastavený, jsou zde otazníčky
 • grafické měřítko
 • vlastní mapu
 • panel nástrojů
  • přepínání vrstev - funkce tlačítka je nastavitelná
  • vypnutí/zapnutí zobrazení keší a waypointů
  • vypnutí/zapnutí zobrazení popisků (při menším měřítku mizí automaticky)
  • tlačítko pro další možnosti
  • oddálení mapy
  • přiblížení mapy
  • přepínač pro automatický posun (moving map)

Zoomování mapy lze provádět i gestem dvěma prsty (štípnutí nebo roztažení). Měřítko se mění vždy jen o jeden stupeň.

Keše v mapě se načítají podle nastaveného filtru, při pohybu mapou program cca 2 sekundy čeká a teprve pak spustí čtení databáze (to je signalizováno kolečkem vpravo nahoře).

Červená čára spojuje aktuální polohu s cílem, malá modrá šipka zobrazuje polohu a směr horní hrany telefonu, poloprůhledné modré kolečko pak odpovídá aktuální přesnosti polohy.

Mapa má vždy sever nahoře, nelze ji otáčet.

Přepínání map

Tlačítko pro přepínání map může mít dvě funkce

 • cyklické přepínání vrstev v rámci jedné mapy
 • dialog pro rychlé přepnutí mapy

V nastavení programu je možné zvolit, která z těchto akcí se má provést na krátký resp. dlouhý stisk tlačítka.

Rychlé přepnutí mapy

Pomocí tlačítka Přidat tuto mapu si vytvoříme záložku s aktuálně nastavenou mapou, program ji automaticky pojmenuje názvem mapy, vrstvy a případně dalších překryvných vrstev. Klepnutím na uloženou mapu se pak rychle přepneme. Vymazat uloženou mapu lze pomocí tlačítka vpravo.

Aktuálně vybraná mapa je zvýrazněna tučně.

POZOR! Ukládá se jen index do konfiguračního souboru map, pokud se soubor změní, změní se i uložené mapy pro rychlé přepnutí a je třeba je ručně opravit.