a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


user:manual:maps

O mapách a jejich nastavení

V a:Drake je možné použít tyto typy map:

  • UTM33 - systém kachlí vycházející z UTM (zóna 33), názvy kachlí jsou třeba 13_8078000_83c8000 apod. Používají mapy.cz.
  • Google - systém Google Maps, Open Street Map a řady dalších, používá SlippyMapTiles, názvy kachlí obsahují třeba x=8882&y=5505&z=14
  • MapsForge - vektorové mapy založené na Open Streen Map

Při nastavování map je základem zdroj mapy, který určuje, jaký typ mapy z výše uvedeného seznamu bude použit. Dále je na této úrovni možné určit, zda se mapové kachle mají ukládat do databáze (jediný soubor - volba database) nebo jako jednotlivé soubory (volba filesystem). Typ mapy lze samozřejmě libovolně pojmenovat.

Co je ta vrstva mapy? Jednoduše sada obrázků, které mapu tvoří. Vždy je třeba právě jedna základní vrstva, která tvoří základ, chcete-li pozadí, mapy. Nad ní může být jedna nebo více překryvných vrstev s dalšími informacemi, třeba turistickými značkami. To vše lze nastavit v konfiguraci mapy. Nakonec si a:Drake přidá ještě další vyšší vrstvy - vizualizaci prošlé stopy, ukazatel pozice a samozřejmě keše a waypointy. Vše dohromady pak vytvoří mapu, jak ji vidíte na displeji.

Nastavení vrstev se mírně liší pro rastrové a vektorové mapy.

Rastrové mapy

Režim vrstvy určuje, jak se vrstva bude vykreslovat:

  • basic - je základní vrstva, může být zobrazena jen jedna, je „vespod“ a neprůhledná
  • overlay - je překryvná vrstva, může jich být více (max. 3), kreslí se nad základní vrstvu a musí být půhledná, jinak by základní vrstvu překryla, typickým příkladem jsou turistické a cyklistické trasy na mapy.cz

Soubor/technický název určuje název souboru resp. složky, kam se kachle ukládají.

URL je šablona pro stažení kachlí z internetu 1), v šabloně je třeba použít značky {x}, {y} pro souřadnice a {z} pro zoom. Pro OSM je to tedy

http://a.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png
Pokud má mapový server více subdomén, lze použít značku {s} a v dalším poli vyplnit použitelné znaky, například
http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png
a znaky subdomény
abc

Vektorové mapy

Vybereme soubor s mapou, musí mít příponu .map, pokud chceme, můžeme zvolit i téma mapy (.map.xml), které určuje, jak se mapa vykreslí.

Jak založit novou mapu

Prvním krokem je rozhodnout se, jaký typ mapy chceme nadefinovat a založit nový zdroj mapy. V bloku Zdroj mapy ťukneme na tlačítko Nový, vybereme typ mapy a zadáme vhodný název. Jako úložiště doporučujeme nechat výchozí nastavení, tj. database.

Vrátíme se zpět. Editor nastavení map založí nový typ mapy a zároveň automaticky i první nepojmenovanou vrstvu, kterou hned upravíme. Opět zvolíme vhodný název a pomocí posuvníků nastavíme rozsah dostupných měřítek. Podle typu mapy zadáme i zbylé parametry a opět se vrátíme zpět.

Pomocí tlačítka Nová můžeme založit další vrstvy, např. vedle základní mapy ještě ortofotomapy.

Po změně nastavení je třeba tlačítkem uložit nový konfigurační soubor. Pokud z editoru jen odejdeme tlačítkem zpět, provedené změny se ztratí.

POZOR! Při změně nastavení map může dojít ke ztrátě nebo změně uložených rychlých přepínání. Ta bude nutné zkontrolovat a případně opravit.

1)
pozor na autorská práva a licenční podmínky