a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


user:manual:maps

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
user:manual:maps [2017/05/31 21:01]
ludekv [O mapách a jejich nastavení]
user:manual:maps [2017/05/31 21:07] (aktuální)
ludekv [Rastrové mapy]
Řádek 21: Řádek 21:
   * overlay - je překryvná vrstva, může jich být více (max. 3), kreslí se nad základní vrstvu a musí být půhledná, jinak by základní vrstvu překryla, typickým příkladem jsou turistické a cyklistické trasy na mapy.cz   * overlay - je překryvná vrstva, může jich být více (max. 3), kreslí se nad základní vrstvu a musí být půhledná, jinak by základní vrstvu překryla, typickým příkladem jsou turistické a cyklistické trasy na mapy.cz
  
-**Soubor/​technický název** ​u OSM/​Google ​určuje název souboru resp. složky, kam se kachle ukládají, u UTM33 se použije jako dodatečné označení kachle.+**Soubor/​technický název** určuje název souboru resp. složky, kam se kachle ukládají.
  
 **URL** je šablona pro stažení kachlí z internetu ((pozor na autorská práva a licenční podmínky)),​ v šabloně je třeba použít značky {x}, {y} pro souřadnice a {z} pro zoom. Pro OSM je to tedy <​code>​http://​a.tile.openstreetmap.org/​{z}/​{x}/​{y}.png</​code>​ **URL** je šablona pro stažení kachlí z internetu ((pozor na autorská práva a licenční podmínky)),​ v šabloně je třeba použít značky {x}, {y} pro souřadnice a {z} pro zoom. Pro OSM je to tedy <​code>​http://​a.tile.openstreetmap.org/​{z}/​{x}/​{y}.png</​code>​
 +Pokud má mapový server více subdomén, lze použít značku {s} a v dalším poli vyplnit použitelné znaky, například
 +<​code>​http://​{s}.tile.osm.org/​{z}/​{x}/​{y}.png</​code>​
 +a znaky subdomény
 +<​code>​abc</​code>​
  
 ====Vektorové mapy==== ====Vektorové mapy====
user/manual/maps.txt · Poslední úprava: 2017/05/31 21:07 autor: ludekv