a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


user:manual:settings

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
user:manual:settings [2017/10/20 21:57]
ludekv [Nastavení]
user:manual:settings [2017/10/20 22:02] (aktuální)
ludekv [Signál]
Řádek 85: Řádek 85:
   * Přepnutí vrstvy - cyklicky přepíná vrstvy v rámci jednoho zdroje mapy   * Přepnutí vrstvy - cyklicky přepíná vrstvy v rámci jednoho zdroje mapy
   * Rychlé přepnutí mapy - otevře dialog, do kterého je možné uložit aktuální nastavení mapy a následně ho opět vyvolat; nemá žádné omezení, lze přepínat mezi jakýmikoli mapami. POZOR - ukládají se indexy do konfiguračního souboru map, pokud se soubor změní, změní se i uložená nastavení a bude je třeba opravit ručně.   * Rychlé přepnutí mapy - otevře dialog, do kterého je možné uložit aktuální nastavení mapy a následně ho opět vyvolat; nemá žádné omezení, lze přepínat mezi jakýmikoli mapami. POZOR - ukládají se indexy do konfiguračního souboru map, pokud se soubor změní, změní se i uložená nastavení a bude je třeba opravit ručně.
 +===== Waypointy =====
 +**Waypointy v mapě** - nastavení množství waypointů v mapě, obecně lze říci, že čím více waypointů se zobrazí, tím je mapa méně přehledná a pomalejší. ​
 +POZOR - waypointy se zobrazují jen pro větší měřítka, při oddálení mapy se zobrazí už jen keše.
 +
 +**Vždy zobrazova ad-hoc waypointy** - pokud není zapnuto, ad=hoc waypointy se chovají jako ostatní, tj. pokud není zvoleno zobrazení všech waypointů, nejsou vidět ani tyto. Pokud je volba zaškrtnuta,​ ad-hoc waypointy se zobrazí vždy, pokud je měřítko mapy dostatečně velké.
 +
 +** Zobraz. navštívené wapyopinty** - řídí zobrazování waypointů označených jako navštívené
 +
 +**Automaticky označovat navštívené waypointy** - zde lze vybrat, které typy waypointů se mají automaticky označovat jako navštívené,​ obvykle Question to Answer (Virtual Stage) a Stage of Multi Cache (Physical Stage)
 +
 ===== Signál ===== ===== Signál =====
 Lze nastavit až dva signály, které aplikace přehraje při přiblížení k vybrané keši nebo waypointu na zadanou vzdálenost. Není možné nastavit signál na přiblížení k jakékoli keši (ve smyslu pokud je do 200 m ode mě něco k hledání), pouze k té jediné, na kterou se naviguje. Lze nastavit až dva signály, které aplikace přehraje při přiblížení k vybrané keši nebo waypointu na zadanou vzdálenost. Není možné nastavit signál na přiblížení k jakékoli keši (ve smyslu pokud je do 200 m ode mě něco k hledání), pouze k té jediné, na kterou se naviguje.
user/manual/settings.txt · Poslední úprava: 2017/10/20 22:02 autor: ludekv