a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


user:manual:trackables

Trackovatelné předměty

:!: Tato funkce je dostupná pouze v placené verzi a:Drake Plus

Pod pojmem trackovatelné předměty 1) rozumíme všechny travel bugy, geocoiny a obecně cokoli, co má trackovací číslo. Vzhledem k tomu, že pohyb těchto předmětů je poměrně živý, vyžaduje rozumná práce s nimi přístup k internetu a on-line aktualizaci. Na rozdíl od logů u keší není možné si shromažďovat logy a pak je hromadně odeslat.

Pro lepší pochopení, jak se s nimi pracuje v a:Drake si zavedeme tři skupiny:

 1. Invetář - sem patří vše, co mám fyzicky u sebe, tj. mám od toho trackovací číslo a na webu je předmět zalogovaný v mých rukou
 2. Moje jsou přeměty, u kterých jsem já majitelem
 3. Ostatní je zbytek, tedy to co jsem viděl, chci to sledovat, ale není to ani moje ani to nemám u sebe

U všech tří skupin je možné aktualizovat informace o předmětu z webu a posílat logy. Předměty z invetáře je navíc možné protahovat a vkládat během zápisu logu u keše. .

.

.

.

.

.

Správa předmětů

Přidání nového předmětu

Přidat jednotlivý nový předmět je možné pomocí jeho referenčního čísla (začíná na TB a je vidět na webu) nebo podle trackovacího čísla, které je vyražené přímo na předmětu. Volitelně lze rovnou načíst detaily o předmětu přes Geocaching Live.

Hromadné přidání předmětů

Přes menu lze hromadně načíst vlastní předměty nebo inventář ve stavu, jak je v daném okamžiku na webu. Načtené předměty se automaticky zařadí do správné skupiny a program se na ni přepne.

Hromadný výmaz předmětů

Přes menu lze hromadně vymazat VŠECHNY předměty. Tím je míněno opravdu všechny ve všech skupinách.

Práce s jednotlivým předmětem

U předmětu je zobrazen jeho majitel, obě čísla (pokud jsou známá), popis a poslední logy. Přes menu je možné:

 • aktualizovat informace z webu
 • otevřít stránku předmětu na webu
 • doplnit trackovací číslo (přes Geocaching Live se číslo nikdy neposílá)
 • napsat a odeslat nový log (logy nelze ukládat pro pozdější zpracování)
 • předmět vymazat

Logování vložení a protažení

Při zápisu logu u keše je možné ikonku v dolní liště přepnout na záložku, ve které:

 • můžeme zapsat poznámku o nalezených předmětech
 • můžeme vybrat vložené (Dropped) a protažené (Visited) předměty

Aby se předmět nabízel k vložení či protažení, musí být v inventáří a musí mít vyplněné trackovací číslo (pouhé referenční číslo nestačí).

Při on-line odeslání logu s okamžitou publikací se vložení a protažení automaticky zaloguje.

Při exportu Field Notes stejně jako při odeslání Field Notes na web (logování bez okamžité publikace) se seznam předmětů připíše k logu jako poznámka a je na uživateli, aby vše správně zalogoval a trackovací čísla z logu vymazal.

Nalezené předměty

Nalezené předměty se nijak nezpracovávají, pokud chceme nález zalogovat, je třeba:

 1. předmět pomocí trackovacího čísla přes správce importovat do a:Drake
 2. zapsat a odeslat log Retrieve It …

Vložené a protažené předměty

Předměty v inventáři, ke kterým je známé trackovací číslo se nabídnou v seznamu pro vložení. Postup je podobný jako na webu, tj. u každého předmětu vybere akci, kterou chceme provést a log uložíme.

1)
název je jazykově podivný, ale držím se termínu použitého v české verzi webu geocaching.com
user/manual/trackables.txt · Poslední úprava: 2013/12/08 20:35 (upraveno mimo DokuWiki)