a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


user:multikese

Multikeše - ruční počítání a zakládání waypointů

a:Drake umožňuje kopírovat a vkládat souřadnice waypointů jako prostý text. Při vkládání souřadnic se program pokusí text analyzovat a získat z něj číselnou hodnotu pro zeměpisnou délku a šířku.

a:Drake umí zpracovat několik formátů souřadnic, délka i šířka musí být zapsána stejným stylem. Pokud nebude dodržen formát zápisu, mohou být výsledné souřadnice nesmyslné. Chybějící údaje se doplní z původních souřadnic waypointu.

Mějme bod s původními souřadnicemi N 50°41.111 E 015°10.444, pak tyto zápisy vedou k vložení stejných souřadnic N 50°41.123 E 015°10.456.

Text ve schránce Jak a:Drake pracuje
N 50 41.123 E 15 10.456
50 41.123 15 10.456
50d41.123 15d10.456
mezera nebo jakýkoli jiný znak se bere jako značka stupně, souřadnice se berou tak jak jsou zapsány, lze použít desetinnou tečku nebo čárku, označení polokoule N/S a E/W může být, ale nemusí
41.123 10.456 čísla jsou chápána jako minuty, stupně se berou ze souřadnic keše
123 456 čísla jsou chápána jako tisíciny minut, stupně a celé minuty se berou ze souřadnic keše