a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


user:vektorove_mapy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
user:vektorove_mapy [2017/05/31 20:57]
ludekv [Příklad nastavení]
user:vektorove_mapy [2018/03/04 10:19]
ludekv
Řádek 12: Řádek 12:
 ===== Základní zdroj map =====  ===== Základní zdroj map ===== 
 Základní zdroj map je [[http://​download.mapsforge.org]],​ kde lze najít mapy pro velkou část světa. Tyto mapy vycházejí ze základních dat [[http://​www.openstreetmap.org/​|OSM]] a mají i podobný vzhled. Základní zdroj map je [[http://​download.mapsforge.org]],​ kde lze najít mapy pro velkou část světa. Tyto mapy vycházejí ze základních dat [[http://​www.openstreetmap.org/​|OSM]] a mají i podobný vzhled.
- 
-{{:​user:​mf_default.jpg|}} 
  
 ===== Mapa s vrstevnicemi ===== ===== Mapa s vrstevnicemi =====
Řádek 23: Řádek 21:
 Tyto mapy vyžadují uživatelské vykreslovací téma, které a:Drake podporuje od **verze 3.04**. ​ Tyto mapy vyžadují uživatelské vykreslovací téma, které a:Drake podporuje od **verze 3.04**. ​
  
-|  A  |  B  |  C  | +{{:user:mf_default.jpg|}}
-|  ​{{:user:mf_contour.jpg|}} ​ ​| ​ {{:​user:​mf_gccz.jpg|}} ​ |  {{:​user:​mf_paws_gccz.jpg|}} ​ | +
-|{{:​user:​czech_republic_mtb_2.map.xml}}|{{:​user:​czech_republic_gccz_2.map.xml}}|{{:​user:​osmarender_gccz.zip|}}| +
-| |ve spojení s mapou [[http://​osm.paws.cz/​czech_republic_gccz.map]]|| +
- +
-**Téma A a B** je odvozeno od tématu z [[http://​www.openandromaps.org/​en/​downloads/​europe]],​ bylo pouze změněno číslo verze a upraveny cesty k obrázkům a názvy parametru kružnic. +
-U tématu czech_republic_gccz_2.map.xml byla navíc přidána pravidla pro vykreslení turistických tras. +
- +
-**Téma C** je převzato z [[http://​osm.paws.cz]] tak jak je, pouze bylo převedeno na formát verze 2. Toto téma je třeba rozbalit do nějaké složky v telefonu a v nastavení pak vybrat osmarender_gccz.map.xml jako téma pro mapu. +
- +
-Je také možné použít téma [[http://​osm.paws.cz/​osmarender_gccz2.zip]],​ které spravuje přímo autor mapy a je aktuálnější než zde uložené téma C. Zacházení s ním je pochopitelně stejné, jako s tématem C. +
  
 ==== Příklad nastavení ==== ==== Příklad nastavení ====
user/vektorove_mapy.txt · Poslední úprava: 2018/03/04 10:19 autor: ludekv