a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


user:vzorce

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
user:vzorce [2017/10/20 22:23]
ludekv
user:vzorce [2017/10/20 22:42] (aktuální)
ludekv
Řádek 27: Řádek 27:
  
 ===== Postup krok za krokem ===== ===== Postup krok za krokem =====
-==1. Postupně posbíráme indicie a zapíšeme ​je do poznámky u keše.== +Vhodné ​je nejprve si ipravit waypointy ​se vzorcipři jejich předzpracování ​a:Drake připraví automaticky ​proměnné. ​Toto funguje jen v případě, že pole pro proměnné je prázdné (aby se nezničily případné již existující indicie)takže v ípadě mnoha proměnných roztroušených v mnoha vzorcích to moc nepomůž:-)
-Poznámka má dva režimy, mezi kterými se epíná ikonkou vpravo dole. Pokud tam svítí tužka, pracuje ​se s obyčejnou poznámkoupokud je v rohu a:7, zadávají se proměnné. +
-Je třeba dodržet jednoduchá pravidla +
-  * proměnná musí začínat písmenemza ním mohou následovat i číslice nebo jiné "​bezpečné"​ znaky, platné ​proměnné ​jsou třeba A, XY, N1, neplatná ​je A+ +
-  * název a hodnotu oddělujeme rovnítkem nebo dvojtečkou, např. A=1 B:3 +
-  * mezi proměnnými musí být odřádkování +
-  * je možné přiřadit více písmen zároveňmusí souhlasit počet písmen a číslic, např. ABC=456 +
-  * je možné jednopísmenné proměnné ​iřadit vícemístnou hodnotu, např. D=32 +
-  * je možné použít vícepísmennou ​proměnnou, pracuje se s ní jako s celkem, např. XY=789 +
-  * je možné definovat počítanou proměnnou, hodnoty, ze kterých se počítá musejí být známy předem. PříkladA=1 B=2 X=A+B  +
-{{:​user:​img:​vzorce-1.png|Zadání proměnných}}+
  
-==2. Z listingu zkopírujeme do schránky vzorec==+==1. Z listingu zkopírujeme do schránky vzorec==
  
-==3. Obvyklým způsobem založíme waypoint== +==2. Obvyklým způsobem založíme waypoint==
- +
-==4. K waypointu přidáme vzorec== +
-{{:​user:​img:​vzorce-2.png|Vložení vzorce}}+
  
 +==3. K waypointu přidáme vzorec==
 +{{ :​user:​img:​wpt_formula.jpg|Vložení vzorce}}
 (1) Upravíme vzorec tak, aby na první řádce byl vzorec pro zeměpisnou šířku (N/S) a na druhé pro délku (E/W)\\ (1) Upravíme vzorec tak, aby na první řádce byl vzorec pro zeměpisnou šířku (N/S) a na druhé pro délku (E/W)\\
-(2) Tlačítkem **Vypočítat ​vzorce** ​otevřeme okno řešitele vzorců+(2) Tlačítkem **Zpracovat ​vzorce** ​provedeme předzpracování vzorce, ten by se měl rozdělit na délkovou a šířkovou souřadnici. ​
  
-==6. Doladíme vzorce==+==4. Doladíme vzorce==
 Každý autor má svůj styl zápisu vzorce, takže je třeba je lehce upravit do formy, kterou a:Drake dokáže zpracovat. Každý autor má svůj styl zápisu vzorce, takže je třeba je lehce upravit do formy, kterou a:Drake dokáže zpracovat.
 Základní pravidla syntaxe vzorce: Základní pravidla syntaxe vzorce:
Řádek 60: Řádek 49:
   * odstraní nadbytečné znaky   * odstraní nadbytečné znaky
   * nahradí desetinnou čárku tečkou   * nahradí desetinnou čárku tečkou
 +  * 
 Je-li vše v pořádku, můžeme zkusit **Vypočítat vzorce** tlačítkem Je-li vše v pořádku, můžeme zkusit **Vypočítat vzorce** tlačítkem
  
Řádek 66: Řádek 56:
   * N 55°55, (A)(A+B)(C) je třeba odstranit mezeru za desetinou čárkou (spočítá se, ale nepovede se převzít do waypointu)  ​   * N 55°55, (A)(A+B)(C) je třeba odstranit mezeru za desetinou čárkou (spočítá se, ale nepovede se převzít do waypointu)  ​
  
-==7. Výpočet== +==5. Postupně posbíráme indicie a zapíšeme je do poznámky u keše.== 
-Pokud je ve vzorci chyba (je špatně zapsaný, nesedí závorky, je tam chybný znak, nejsou definované hodnoty proměnných),​ vypíše se v poli **Výsledek** stručná chybová hláška. Po opravě můžeme provést nový výpočet, pokud je tentokrát vše v pořádku, dostaneme výsledek. Zároveň se automaticky spočítá ciferný součet, pokud ho autor pro kontrolu uvedl, máme ihned číslo k porovnání. +Poznámka má dva režimy, mezi kterými se přepíná ikonkou vpravo dole. Pokud tam svítí tužka, pracuje se s obyčejnou poznámkou, pokud je v rohu a:7, zadávají se proměnné. 
-{{:​user:​img:​vzorce-3.png|Chyba ve výpočtu}} {{:​user:​img:​vzorce-4.png|Spočítáno}}+ 
 +Stejně lze proměnné zapisovat v detailu waypointu. Oba postupy jsou rovnocenné. Pamatuj, že proměnné jsou pro všechny waypointy společné. 
 + 
 +Je třeba dodržet jednoduchá pravidla 
 +  * proměnná musí začínat písmenem, za ním mohou následovat i číslice nebo jiné "​bezpečné"​ znaky, platné proměnné jsou třeba A, XY, N1, neplatná je A+ 
 +  * název a hodnotu oddělujeme rovnítkem nebo dvojtečkou,​ např. A=1 B:3 
 +  * mezi proměnnými musí být odřádkování 
 +  * je možné přiřadit více písmen zároveň, musí souhlasit počet písmen a číslic, např. ABC=456 
 +  * je možné jednopísmenné proměnné přiřadit vícemístnou hodnotu, např. D=32 
 +  * je možné použít vícepísmennou proměnnou, pracuje se s ní jako s celkem, např. XY=789 
 +  * je možné definovat počítanou proměnnou, hodnoty, ze kterých se počítá musejí být známy předem. Příklad: A=1 B=2 X=A+B  
 + 
 +==6. Výpočet== 
 +{{ :​user:​img:​wpt_result.jpg|Spočítáno}} ​Pokud je ve vzorci chyba (je špatně zapsaný, nesedí závorky, je tam chybný znak, nejsou definované hodnoty proměnných),​ vypíše se v poli **Výsledek** stručná chybová hláška. Po opravě můžeme provést nový výpočet, pokud je tentokrát vše v pořádku, dostaneme výsledek. Zároveň se automaticky spočítá ciferný součet, pokud ho autor pro kontrolu uvedl, máme ihned číslo k porovnání. 
  
 Pokud za desetinnou tečkou vyjdou méně než 3 místa, automaticky se doplní nuly na začátek desetinné části. Zároveň vyskočí upozornění,​ že tato situace nastala, protože ne vždy to tak musí být správně. Pokud za desetinnou tečkou vyjdou méně než 3 místa, automaticky se doplní nuly na začátek desetinné části. Zároveň vyskočí upozornění,​ že tato situace nastala, protože ne vždy to tak musí být správně.
Řádek 74: Řádek 78:
 Výsledek můžeme ještě upravit (například doplnit desetinnou tečku, pokud se počítaly minuty jako jedno pěticiferné číslo) a převzít do waypointu. Výsledek můžeme ještě upravit (například doplnit desetinnou tečku, pokud se počítaly minuty jako jedno pěticiferné číslo) a převzít do waypointu.
  
-{{:​user:​img:​vzorce-5.png|Hotovo}}+\\ 
 + 
 +\\ 
 + 
 +\\
  
 ==Příklady== ==Příklady==
user/vzorce.txt · Poslední úprava: 2017/10/20 22:42 autor: ludekv