a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


user:manual:main

Hlavní menu

Hlavní menu

Filter/Filtr

Filtr slouží k nastavení podmínek pro výběr keší, které si chceme prohlížet, po nastavení požadovaných parametrů můžeme keše vyhledat z databáze (bez připojení k internetu) nebo online pomocí rozhraní Geocaching Live. V případě potřeby si a:Drake automaticky vyžádá přihlášení na web geocaching.com. Po přihlášení budeme vráceni do hlavního menu a požadovanou akci musíme zopakovat.

Search/Hledat

Tlačítko zopakuje hledání podle posledně nastaveného filtru a metody. Tj. pokud se naposledy hledalo z databáze, bude se opět hledat z databáze, totéž platí pro Geocaching Live. Aktuálně nastavená metoda hledání je napsaná v závorce pod tlačítkem.

Rychlé hledání podle názvu, autora nebo GC kódu lze vyvolat i pomocí tlačítka Hledat v záhlaví.

Map/Mapa

Interaktivní mapa keší s možností volby mapového podkladu - více v článku Zdroje map. Mapy se stahují automaticky a ihned se ukládají na SD kartu v telefonu. Je možné si mapy připravit předem doma pomocí programu Mobile Atlas Creator nebo GeoKuk.

Recent caches/Poslední keše

Rychlý přístup k posledním 20 prohlíženým keším.

Poslední keš

Přímé zobrazení poslední prohlížené keše (ikona a popisek se mění ;-))

GPS

Sledování stavu GPS (pokud je instalovaný GPS Status, lze na něj přepnout); dále je zde statistika výletu (uražená vzdálenost, rychlost, výškový profil) a konečně jednoduchý nástroj na průměrování souřadnic.

více ...

Ad-hoc waypoints

Seznam waypointů bez vazby ke keši. Mohou to být zajímavé body, místo, kam jsem odložil auto nebo kolo, ukládají se sem výsledky průměrovaných souřadnic. Technicky jsou ad-hoc waypointy přiřazeny ke keši s kódem GC0. Ta se v a:Drake záměrně nezobrazuje, ale v GeoGetu s ní můžete pracovat normálně.

Nastavení

Více v samostatném článku Nastavení aplikace

Track log manager/Správa stop

a:Drake může zaznamenávat prošlou trasu, zde jsou všechny trasy přístupné, lze je exportovat jako GPX, KML nebo PLT, mazat a přejmenovávat (klepnutím na položce seznamu) Ve verzi a:Drake Plus je možné prohlížet i starší stopy a to jak statistiku tak i zobrazit stopu v mapě.

Import GPX

Umožňuje načíst data z GPX souboru ve formátu Pocket Query (nikoli ZIP, ten je nutné předem rozbalit). Waypointy mohou být v jednom souboru s kešemi nebo v samostatném souboru. Soubory se importují po jednom.

Pokud jsi Premium Member, přibude volba pro přímé stažení PQ. To se provede přímo promocí API, nejprve je zobrazen seznam připravených PQ, klepnutím na jeho položku se příslušné PQ stáhne a naimportuje zcela automaticky.

Pending logs/Čekající logy

Log zapsaný ke keši se po uložení objeví v seznamu čekajících logů, zde je možné ho ještě upravit a poté buď exportovat do souboru Field Notes a ten nahrát ručně na web nebo rovnou odeslat na web. V druhém případě si ještě můžeme zvolit, zda logy rovnou publikovat nebo jen zařadit k čekajícím Field Notes pro ruční zpracování.

Codes, ciphers/Kódy, šifry

Jednoduchý nástroj pro nejběžnější kódy a šifry, v první řadě ROT13 (hinty), dále pak morseovka, římské číslice, převody číselných soustav

Gc Live login

Slouží k přihlášení na Geocaching Live resp. ke zjištění stavu a základních informací o přihlášeném uživateli. Pokud uživatel není přihlášen a provede akci, která to vyžaduje, spustí se přihlašovací proces automaticky.

About/O programu

Kromě informací o verzi obsahuje i poznámky k aktuálnímu vydání a neposlední řadě odkaz na PayPal pro ty, kteří chtějí za a:Drake poděkovat i jinak, než jen slovně.

Trackovatelné předměty

:!: Tato funkce je dostupná pouze v placené verzi a:Drake Plus

Správa travel bugů a geocoinů včetně logování a aktualizace z webu.

více ...