a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


dev

Vývoj aplikace

Hlášení chyb

Pro hlášení chyb je možné kromě standardních prostředků systému Android použít i Issue tracker.

Pokud chcete skutečně pomoci, popište, při jaké příležitosti k pádu aplikace došlo a odešlete protokol o pádu aplikace s poznámkou, podle které jej lze jednoznačně identifikovat. Dřívější postup přes CatLog již nedává smysl, protože nové Androidy nedovolí čtení logů jiných aplikací.

Proto je od verze 5.13 integrována knihovna ACRA, která logy odesílá na web autora a:Drake. Pokud zařízení v okamžiku pádu není on-line, protokol se uloží a automaticky se pošle při nejbližší příležitosti, tj. při spuštění a:Drake s aktivním připojením.

Protokol obsahuje vyčerpávající informace o místě chyby, systému a uživatelském nastavení, citlivé údaje (nickname, token pro přihlášení na GC Live API) se neodesílají. K datům kromě autora nemá nikdo přístup.

Důležité - protokoly se odesílají pouze tehdy, když si to aktivně zapnete v Nastavení - Zasílání anonymních hlášení pádu, ve výchozím nastavení je to vypnuté

Historie verzí

Verze 4.09

31.12.2013

 • new: základní podpora pro geospy.org
 • new: betaverze editoru nastavení map
 • chn: podpora pro více vektorových map
 • fix: oprava vytváření waypointu Original Location
 • fix: oprava vytváření prázdných složek v attach

Podpora pro Geospy.org

 • import GPX – rozlišuje se podle prefixu bodu GS
 • otevření na webu - http://www.geospy.org/object/<kód>
 • ikony podle kategorie:
  • Civilní
  • Historický a náboženský
  • Přírodní
  • Technický
  • Vojenský

Verze 4.08

1.12.2013

 • new: doplněn potvrzovací dotaz před výmazem čekajících logů
 • new: popis atributů na tapnutí na ikonce
 • fix: oprava importu z Gc Live
 • chn: odkazy z listingu se otvírají v externím prohlížeči

Verze 4.07

3.11.2013

 • fix: stahování map v menším měřítku
 • chn: knihovna Mapsforge

Verze 4.06

26.10.2013

 • fix: kompas v režimu na šířku

Verze 4.05

22.10.2013

 • new: indikace příloh
 • chn: informace o keši u kompasu
 • fix: znova vylepšeno držení pozice listingu

Verze 4.04

15.10.2013

 • fix: vylepšeno držení pozice listingu

Verze 4.03

26.9.2013

 • fix: zařazení GPS Adventure Exhibit mezi eventy
 • fix: zpracování nekorektně zapsaných vzorců v poznámce
 • fix: rolování editoru logu
 • fix: držení pozice listingu

Verze 4.02

2.9.2013

 • new: notifikace s hrubým měřením vzdálenosti
 • new: holandština
 • new: lze kopírovat hint (podržením)
 • new: spojování stop
 • fix: značka při sdílení souřadnic i pro waypointy
 • fix: zobrazení překryvných vrstev, pokud chybí v mapě

Verze 4.01

22.7.2013

 • new: číslování nálezů v rámci dne
 • new: automatický výmaz prázdných stop
 • fix: oprava importu Corrected Coordinates
 • fix: přidána značka při sdílení souřadnic

Verze 4.0

21.6.2013

 • new: obrázky k logům
 • new: zobrazení statistiky a trasy starších stop (Plus)
 • new: volitelný přesun keše na finální souřadnice
 • new: volitelné automatické dělení stopy
 • new: uživatelsky nastavitelné rychlé přepnutí mapy
 • new: rychlé hledání na hw tlačítko lupy nebo dlouhý stisk hledání v menu
 • new: zapamatování posledního typu logu
 • chn: přepracována aktivita pro zápis logu
 • chn: sjednocení ovládání seznamů – menu na (krátké) ťuknutí
 • chn: zvýšen limit počtu základních vrstev mapy ze 3 na 10, překryvné zůstávají max. 3
 • chn: změněny obrazovky nastavení map
 • fix: oprava opakovaného hledání po hlášce o koupi a:Drake Plus
 • fix: oprava zrušení stahování z Gc Live

Verze 3.09

2.4.2013

 • new: hromadná aktualizace plných listingů přes výsledek hledání (Plus)
 • chn: statistika výletu
 • chn: nastavení pozice mapy při otevření z filtru podle referenčního bodu
 • chn: aktualizace map-config.xml

Verze 3.08

18.2.2013

 • new: volba velikosti popisků keší v mapě
 • fix: oprava aktualizace trackables (Plus)
 • chn: zapamatovani pozice mapy

Verze 3.07

13.2.2013

 • new: zobrazení HTML kódu listingu (Plus)
 • new: podmínky Gc Live a varování pro BM
 • fix: oprava přepsání proměnných při aktualizaci z Gc Live
 • fix: automatické načtení přezdívky při hledání přes Gc Live

Verze 3.06

26.1.2013

 • fix: oprava importu z Gc Live

Verze 3.05

24.1.2013

 • fix: zpracování časového pásma při importu datumů z Gc Live
 • fix: dialog pro výběr souboru
 • fix: nová knihovna mapsforge, řeší pády při přechodu ze starší verze

Verze 3.04

13.1.2013

 • new: možnost výběru vykreslovacího schématu pro vektorové mapy
 • fix: aktualizace označených stop při vytvoření nového výletu – issue 207

Verze 3.03

5.1.2013

 • new: možnost výběru datové složky
 • fix: vyhozeno vypnutí hw akcelerace v mapě, zpomalovalo to vektorové mapy

Verze 3.02

11.12.2012

 • new: otevření příloh z GG
 • fix: nové načtení map-config.xml po spuštění
 • fix: oprava manifestu – chybné určení kompatibility z telefony
 • chn: aktualizace vektorových map na verzi 0.3.1

Verze 3.01

27.11.2012

 • fix: oprava aktualizace seznamu nalezených keší při pohybu

Verze 3.00

16.11.2012

 • new: vektorové mapy mapsforge
 • new: správa putovních předmětů (plus)
 • new: rozšířená realita v kompasu (experimentální, plus)
 • new: vizualizace 161 m kruhů
 • new: import Corrected Coordinates aka Coordinate Override
 • new: intent na sdílení zkopírovaného textu GCxxxx (experimentální)
 • new: export výsledku hledání do PQ GPX
 • new: řešitel vzorců kontroluje podezřelé (chybějící) nuly v desetinné části
 • new: výpis shrnutí nastavení filtru
 • new: při importu GPX přidán automatický tag LastImport
 • fix: přepnutí na radar, pokud není referenční bod z GPS
 • fix: třídění nalezených keší
 • fix: waypointy v mapě při omezení „nesmí mít tag…“
 • fix: pád při otevření ad hoc waypointu z mapy
 • fix: vypnutí obrazovky na seznamu čekajících logů
 • fix: zapamatování poslední pozice mapy, použije se, pokud není informace o poloze
 • fix: hledání a zobrazení keší v mapě na západní polokouli
 • chn: menu pro aktualizaci keše z Gc Live
 • chn: dialog pro otvírání a ukládání souborů
 • chn: na žádost Mapy.cz bylo odstraněno nastavení pro jejich mapy

Verze 2.00

26.6.2012

 • new: nové ikonky
 • new: obrázky v databázi podle GeoGetu
 • new: otevření listingu z čekajících logů
 • new: možnost editace tagů
 • new: automatické spuštění přihlášení na Gc Live, pokud je potřeba
 • new: podpora Sygic
 • chn: přepracován přehled logů
 • chn: zobrazení seznamu waypointů
 • chn: vylepšeno přepnutí hledání mezi databází a Gc Live
 • fix: hledání keší přes Gc Live podle jména autora
 • fix: reset data a času při otočení telefonu během psaní logu
 • fix: aktualizace listingu keše
 • fix: export stopy – oprava směru a času
 • fix: přepisování waypointů při aktualizaci z Gc Live
 • fix: nastavení rotace displeje
 • fix: zachování pozice seznamu keší při návratu z detailu
 • fix: hledání podle tagů (nesmí mít …)

Verze 1.14

10.5.2012

 • new: sdílení souřadnic s dalšími aplikacemi
 • fix: oprava změny cíle navigace

Verze 1.13

5.5.2012

 • new: drobná vylepšení
 • fix: oprava chyb

Verze 1.11

3.5.2012

 • new: galerie, ukládání obrázků pro práci offline
 • new: podpora pro ukládání mapových dlaždic jako samostatných souborů (nutná ruční úprava map-congif.xml)
 • fix: ukládání průměrovaných wpt
 • fix: import GPX – listing, vylepšen ukazatel průběhu
 • fix: oprava ztráty poznámky při aktualizaci z Gc Live
 • fix: načtení keše z mapy při zdroji dat Gc Live

Verze 1.10

16.4.2012

 • new: navigace na keš či waypoint pomocí Google mapy
 • fix: padání mapy

Verze 1.09

15.4.2012

 • new: statistika výletu, průměrování
 • fix: zobrazeni filtru na Ice Cream Sandwitch 4.0.x
 • fix: aktualizace URL pro mapy Google - <b>vymaž /sdcard/adrake/map-config.xml, založí se nový</b>
 • fix: optimalizace mapy
 • fix: zkrácena doba odezvy kontextového menu v mapě
 • fix: upraven okamžik přehrávání signálu při přiblížení
 • fix: řešitel vzorců, vyhodnocení závorek, unární mínus, vylepšena normalizace, sjednoceny interní značky pro vzorce a proměnné

Verze 1.08

26.3.2012

 • new: řešitel vzorců
 • fix: různé opravy

Verze 1.07

17.3.2012

 • new: vkládání souřadnic waypointů ze schránky a jejich rychlý výmaz
 • fix: Live seznam keší - skok do detailu a návrat
 • fix: otočení mapy se zobrazeným kontextovým menu
 • fix: zákaz čtení Waymarků z Gc Live

Verze 1.06

13.3.2012

 • new: vypínání GPS, pokud není potřeba
 • fix: při prázdné databázi se automaticky přepne na Geocaching Live
 • fix: mapa – absolutní cesta pro zdroj mapy, ošetřeno prázdné URL, doplněno stahování kachlí při přiblížení přes maximální měřítko
 • fix: ukazatel průběhu při ukládání logu
 • fix: oprava chování aktivity pro nastavení
 • fix: Attended jako výchozí typ logu pro Eventy
 • fix: padání ve filtru podle polohy pokud nebyly žádné ad-hoc waypointy
 • fix: pády v seznamu keší

Verze 1.05

10.3.2012

 • new: stažení posledních 10 logů pro vybranou keš (i pro BM)
 • new: automatické načítání dalších keší z webu v seznamu
 • new: hromadná aktualizace stavu vybraných keší
 • new: základní šifrovací pomůcky
 • new: možnost dotazu na způsob odeslání logu
 • new: správce stop
 • new: souřadnice pro filtr z ad-hoc waypointů a podle adresy
 • fix: hledání podle hvězdiček s horní a dolní mezí stejnou
 • fix: přepnutí čtení směru po zastavení zpět z GPS na kompas
 • fix: oprava orientace světových stran v mapě a kompasu v režimu na šířku

Verze 1.04

26.2.2012

 • new: filtr podle velikosti, obtížnosti a terénu
 • new: projekce waypointu
 • new: detail waypointu - ciferný součet souřadni, uživatelsky definovatelná ochrana proti přepsání při importu
 • new: pokud je instalován GPS Status, použije se pro sledování GPS
 • new: odeslání logů na web - volba zda ihned publikovat nebo jen uložit FN
 • fix: zobrazeni ad-hoc waypointů
 • fix: posun mapy na cíl navigace (automaticky vypne pohyblivou mapu a posune zobrazení)
 • fix: oprava načítání waypointů v detailu keše - byl příliš striktní filtr

Verze 1.03

24.2.2012

 • fix: doplněn test final při načítání z databáze do seznamu
 • fix: oprava layoutu dialogu pro výběr souboru
 • fix: vloženy nové vlastní klíče pro Geocaching Live <b style=„color:red“>(doporučujeme nové přihlášení)</b>
 • new: třídění seznamu keší
 • new: povoleno přesunutí na SD kartu (vyžaduje Android 2.2 a vyšší)

Verze 1.02

22.2.2012

 • new: volba režimu zaokrouhlování času logu
 • fix: restart aplikace po použití tlačítka HOME
 • fix: export Field Notes v UTF-16
 • fix: několik míst, která mohla být příčinou pádu

Verze 1.01

21.2.2012

 • new: možnost skrytí stopy v mapě
 • fix: oprava chybné hlášky „Not authorized“ při stahování keše
 • new: zakazování/povolování voleb filtru podle toho, zda se hledá podle kódu keše
 • new: mapa - zelený podklad pro všechny typy keší s final waypointem, kde to má smysl

Verze 1.00

20.2.2012 * První veřejná verze