a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


user:vektorove_mapy

Vektorové mapy

Vektorové mapy využívají knihovnu mapsforge, díky tomu je na internetu k dohledání řada mapových podkladů.

:!: Knihovna pro vykreslování ani samotné mapy nejsou dílem autora a:Drake, pokud narazíte na nějaké problémy v obsahu mapy, zkuste je řešit přímo u zdroje, tj. u skutečných autorů mapy.

Vektorová mapa je typicky v souboru s příponou map, který lze stáhnout z některého níže uvedeného zdroje (a zřejmě i z dalších).

Kromě vlastní mapy může být k dispozici i takzvané téma. To je XML soubor s pravidly, podle kterých se mapa kreslí, tj. jaké barvy, typy čar, výplně ploch a ikonky se mají použít. Jedno téma je vestavěné přímo v programu, ale to má jen základní pravidla. Pokud například chceme mapu s vrstevnicemi a turistickými značkami, je třeba (kromě vhodné mapy) použít i vlastní téma. Program a:Drake očekává, že téma bude mít (dvojitou) příponu .map.xml, jiné soubory nelze vybrat (ale lze je ručně zapsat a budou fungovat).

Příklady map i několika témat jsou na obrázcích níže. Ve všech případech jde o ukázku téhož výřezu mapy kolem Ještědu.

Základní zdroj map

Základní zdroj map je http://download.mapsforge.org, kde lze najít mapy pro velkou část světa. Tyto mapy vycházejí ze základních dat OSM a mají i podobný vzhled.

Mapa s vrstevnicemi

Vylepšené mapy v jiném barevném podání a doplněné o vrstevnice a některé další informace lze získat zde:

Tyto mapy vyžadují uživatelské vykreslovací téma, které a:Drake podporuje od verze 3.04.

Příklad nastavení

K nastavení map se dostanete před položku Nastavení v hlavní menu a dál záložka Mapy a volba Upravit nastavení map.

Pokud není téma mapy vyplněné, použije se výchozí zabudované téma.