a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


user:ziskani_dat

Jak získat data

Používám GeoGet

Databáze programu GeoGet je shodná, jako databáze a:Drake, proto ji stačí nakopírovat do telefonu a v nastavení a:Drake ji vybrat. Pro ulehčení této činnosti je k dispozici plugin a:DrakeSync. Ten v poslední době není aktualizovaný, takže jeho použití už není úplně bez problémů.

Ruční překopírování databáze do telefonu je celkem přímočaré:

  1. Vypni a:Drake
  2. Připoj telefon kabelem k PC, objeví se nejspíš jako MTP zařízení v průzkumníkovi Windows pod jeho továrním označením. Hledej přes Tento počítačzařízeníInterní úložiště/Karta SD a pak se proklikej do složky \Android\data\cz.adrake\files resp. \Android\data\cz.adrake.plus\files
  3. Otevři datovou složku Geogetu (dvojklikem na její název ve stavovém řádku)
  4. Najdi soubor s databází (název je v okénku databáze, standardně geoget.db3, pravděpodobně to bude ten největší) a překopíruj ho do telefonu do připravené složky v telefonu

U starších telefonů, které nepodporují MTP je třeba přepnout do režimu USB disku, připojit k PC a další postup je obdobný.

Pokud chceš data v telefonu aktualizovat v terénu bez připojení k PC, můžeš použít postup z další kapitoly.

Nepoužívám GeoGet

Import GPX

a:Drake umožňuje importovat GPX soubory s rozšířeními Groundspeaku použitými v PocketQuery. Pokud chceš importovat PQ v ZIP formátu, musíš je nejprve rozbalit. Pokud jsi Premium Member, můžeš PQ pomocí volby Import → Import PQ stáhnout a naimportovat přímo z a:Drake, není třeba ho předem stahovat jako soubor, rozbalovat a kopírovat to telefonu.

Načtení z Geocaching Live

Data lze získávat i on-line pomocí oficiálního rozhraní Geocaching Live. Pokud jsi Basic Member, pamatuj na omezení stahovaných dat.

Chceš-li získat data on-line, nastav filtr podle svých potřeb a z menu zvol Hledat Live. Spustí se hledání keší on-line, tj. místo čtení databáze se odešle požadavek na data na internet. Stahují se jen základní data (limit 10000 na den) a ihned se automaticky ukládají pro pozdější použití. Po chvilce se zobrazí prvních 15 nejbližších, při najetí na konec seznamu se začne stahovat dalších 15. Pamatuj na omezení na 30 keší za minutu, program to hlídá a počká, než limit vyprší. Při otevření keše se dotáhne zbytek - listing, logy, waypointy.

Mapa pracuje vždy s daty v databázi.