a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


user:manual:cache_detail

Detail keše

Detail keše - základní informace

Informace o keši jsou bohaté a proto jsou rozloženy na několika záložkách, mezi nimiž se přepíná pomocí posuvné lišty v dolní části.

Další funkce jsou dostupné přes kontextové menu (modle modelu obvykle tři vodorovné čárky nebo dlouhý stisk dvou čtverečků).

Hlavní

Obsahuje základní informace:

 • Typ (ikonou) a název keše
 • Kód, obtížnost a terén, velikost, směr (sever nahoře) a vzdálenost
 • Autor a počet bodů oblíbenosti (Favourite Points), pokud jsou načtené
 • Datum uložení a datum poslední aktualizace (čehokoli v rámci dat, nerozlišuje se, čeho konkrétně, může jít např. jen o zápis poznámky)
 • Datum nálezu (pokud máme nalezeno)
 • Stát a kraj, resp. jiný územní celek
 • Souřadnice
 • Tlačítko pro zobrazení hintu, po jeho použití se změní na tlačítko pro rozkódování. Pokud máme keš nalezenou, je vedle něj ještě tlačítko pro výmaz značky nalezení pro případ, že došlo k omylu.
 • Atributy
 • Tlačítko pro označení oblíbené keše - nastaví se tag star, ikonka se v mapě vykreslí z fialovým pozadím, ve vyhledávání bude označena hvězdičkou
 • Tlačítko pro nastavení (výchozích) souřadnic keše jako cíle pro kompas a mapu. V mapě se vypíše název a vzdálenost ke keši a začne se vykreslovat červená spojnice aktuální polohy s keší. Navigaci lze zrušit z mapy přes menu (tlačítko uprostřed) volbou Zrušit navigaci

Listing

Listing je zobrazen ve vloženém standardním webovém prohlížeči, zachovává veškeré formátování, pochopitelně přizpůsobené displeji telefonu. Obrázky vložené v listingu se 1) stahují a ukládají do databázového souboru, to znamená, že po prvním stažení jsou k dispozici i bez připojení k internetu.

Vpravo nahoře je nenápadné tlačítko pro rychlé přepnutí mezi světlým a tmavým pozadím, občas se to hodí, pokud si autor pohrál s barvami a neprovedl to zcela korektně.

Dole pak je držátko pro vytažení pole pro zápis poznámky. To má dvojí funkci - lze sem zapsat jakýkoli volný text nebo po přepnutí do druhého režimu se sem vloží proměnné pro řešení vzorců. Pro lepší orientaci jsou zde zobrazeny nápovědné texty.

Pokud je držátko oranžové, znamená to, že u keše je zapsána nějaká poznámka nebo indicie pro výpočet.

Waypointy

Seznam waypointů ke keši, ať zadaných autorem nebo vlastních. Další funkce pro práci s nimi jsou k dispozici přes kontextové menu po klepnutí na položku seznamu.

Pokročilé možnosti práce s waypointy:.

Kompas

Detail keše - radar Detail keše - kompas Nezbytná pomůcka pro pochod „za šipkou“. Pokud je k dispozici magnetický kompas, použije ho. Při rychlejším pohybu se automaticky přepíná na směr z GPS.

Kompas se při přiblížení na méně než 30 metrů přepíná na radar, kdy jsou místo kompasové růžice zobrazeny soustředné kružnice s cílem ve středu, přes které se kreslí prošlá stopa. Modrá průsvitná kružnice znázorňuje aktuální přesnost polohy (odchylku GPS).

Obrazovka obsahuje:

 • Typ (ikonou) a název keše nebo waypointu
 • Cílové souřadnice
 • Azimut k cíli, vzdálenost k cíli a pod ní odchylku GPS
 • Grafický kompas se třemi ukazateli:
  • červená šipka ukazuje směr k cíli
  • modrá šipka ukazuje směr pohybu
  • žluté kolečko ukazuje přibližný směr ke slunci (lze použít pro rychlé zorientování, pokud magnetický kompas nepracuje nebo ukazuje nesprávně)
 • Tlačítko pro povolení přepnutí na radar při přiblížení k cíli, tlačítko pro nastavení chování kompasu - sever nahoře nebo otáčení podle skutečnosti
 • Souřadnice aktuální pozice

Mapa

Viz samostatná kapitola Mapa.

Můj log

Ke každé keši je možné zapsat libovolný počet vlastních logů (včetně vicenásobného found It). Logy typu nalezeno (Found It, Attended, Photo Taken) automaticky nastavují datum nálezu keše a tím ji i označí jako nalezenou.

Pokud ke keši žádné logy zapsané nejsou, rovnou se zobrazí dialog pro zápis logu, kde si vybereme typ logu, můžeme zapsat text a upravit datum a čas. Časové údaje jsou přednastaveny podle aktuálního data a času, v nastavení aplikace je možné vybrat, zda a jak se má čas zaokrouhlovat.

K logu je možné připojit obrázek, ve verzi a:Drake Plus lze vložit více obrázků a zalogovat Tb či GC. Obrázky se vybírají prostřednictvím galerie, lze k min připsat název a krátký popis. Při publikování logu pomocí Geocaching Live se připojené obrázky nahrají na web, při logování přes Field Notes to není možné. Obrázky jsou automaticky zmenšeny na rozměr přibližně 800 pixelů, aby se zbytečně neodesílaly obří fotografie. Pro zmenšování je použitý vestavěný systémový algoritmus, výsledek nemusí být dokonalý. Snad není nutné připomínat, že se před odesláním logu nesmí obrázek z telefonu vymazat.

Zapsaný log lze rovnou odeslat pomocí Geocaching API na web nebo uložit pro pozdější zpracování. V takovém případě se log zařadí mezi čekající logy, které lze z hlavního menu zpracovávat.

Pokud už jsou nějaké logy ke keši uložené, zobrazí se jejich seznam, který lze upravovat podobně jako globální seznam čekajících logů.

Logy

Seznam logů, které jsou v telefonu ke keši uložené. Log obsahuje ikonku podle typu, datum a přezdívku autora, která je aktivní a ťuknutím na ni se otvírá profil na webu 2). Dál už následuje samotný text logu.

Čekající logy se v tomto seznamu zobrazí s poznámkou, že log ještě nebyl odeslán na web.

Aktualizace logů je možná pomocí Geocaching Live přes kontextové menu obrazovky (volně i pro BM). Při aktualizaci se všechny stávající logy (kromě čekajících) vymažou a nově se stáhne 10 nejnovějších logů. Pokud seznam posuneme na konec, načte se dalších 10 a tak dále, dokud nejsou načteny všechny nebo keš neopustíme.

Galerie

Galerie shromažďuje obrázky ke keši z několika zdrojů:

 • složka offline/inc (zastaralé, pro zpětnou kompatibilitu) - offline obrázky ve struktuře podle GeoGetu
 • složka spoilersync - obrázky ve struktuře generované programem Spoilersync
 • obsah tagu gcimage, který se plní buď importem z Geocaching Live nebo prostřednictvím GeoGetu
 • složka attach - přílohy ve struktuře podle GeoGetu, zobrazí se jen *.jpg, předpokládá se, že sem přijdou jen fotky pořízené v a:Drake, ostatní obrázky patří jinam
 • databáze obrázků - soubor se jménem podle aktuální databáze a příponou .imc kompatibilní s GeoGetem 2.7 a vyšším

Pomocí ikonky fotoaparátu vpravo nahoře lze pořídit vlastní snímek, který se uloží do příloh keše, díky čemuž se zobrazí v galerii a lze ho snadno synchronizovat s GeoGetem.

Tagy

Tagy, čili štítky, jsou dvojice kategorie-hodnota, které lze použít pro uložení dalších stručných a strukturovaných informací o keši.

Standardně se sem ukládají:

 • atributy (attribute)
 • počet bodů oblíbenosti (favorites)
 • odkazy na připojené obrázky (gcimage)
 • řada tagů produkovaných různými doplňky GeoGetu

Tagy je možné mazat a přidávat a lze je použít jako vyhledávací kritérium ve filtru.

Kontextové menu

 • Aktualizovat z webu - stáhne listing přes Geocaching Live, pamatujte na omezení
 • Logy z webu - vymaže stávající a načte poslední logy ke keši, více výše
 • Nastavit jako ref. bod - nastaví tuto keš jako referenční bod pro vyhledávání 3), vzdálenosti budou počítány k této keši
 • Otevřít na webu - otevře listing na webu www.geocaching.com
 • Vymazat - vymaže keš včetně waypointů, logů a uložených obrázků a příloh, ponechá mapu
 • Sdílet souřadnice - nabídne souřadnice keše systému ke zpracování jinou aplikací (technicky vyvolá intent VIEW s URI geo:<lat>,<lon>)
 • Navigovat v Sygic - pokud je nainstalovaný Sygic, předá souřadnice keše jako cíl pro navigaci autem
 • Navigovat v Google Maps - předá souřadnice keše jako cíl do Google Maps
 • Vymazat offline soubory - vymaže vešeké uložené přílohy a obrázky (soubory i obsah databáze .imc s obrázky)
1)
pokud je to v nastavení povoleno
2)
nutné připojení k internetu
3)
nemá vliv na kompas, ten pracuje vždy s polohou GPS